Quienes somos
 
Abbé Pierre
 
Bibliografía
 
Publicaciones
 
Galería
 
Proyectos de vida... proyectos de solidaridad
 
Premios Concedidos
 
Premio Internacional
 
Asociación Traperos de Emaus
 
Contactar - Donde Encontrarnos
 
Aviso legal
 

cat · fr · esp · eng PREMI INTERNACIONAL FUNDACIÓ ABBÉ PIERRE

En una realitat de flagrant injustícia mundial, la nostra motivació és ben senzilla: un grup d`homes i de dones sensibles a aquesta injustícia, per patir-la - ser-ne víctimes- o bé per coher�ncia personal, sentim l`imperatiu que els fruits del nostre treball no són només nostres, els hem de compartir amb altres persones que també pateixen aquesta injustícia i que volen lluitar per buscar nous camins per tal de superar-la i oferir una alternativa.

Amb la creació d`aquest Premi la Fundació Abbé Pierre vol donar un reconeixement i un suport a accions de solidaritat col.lectiva que surtin de la base popular dels llocs del món on hi ha més exclusió i empobriment. És a dir, volem destacar una acció per solidaritzar-nos amb una causa.

No es busca fomentar la competitivitat, tan característica de la mentalitat dominant avui dia, sinó que es busca donar a con�ixer i potenciar un esfor� col.lectiu sortit al cor de situacions on tot sembla negatiu i desesperant. Ens oposem , doncs, al poder del diner acumulat en unes quantes mans que ho decideixen tot en funció dels seus interessos.

D� aquesta manera la Fundació afegeix una nova activitat en el seu camí d� anar acomplint amb les seves principals finalitats :
  • Donar a con�ixer la persona, el pensament i l`obra de l�Abbé Pierre, en la seva vessant de compromís per la construcció d`una societat més justa , lliure i solid�ria.
  • Crear espais d`intercanvi, cooperació i aprenentatge entre col.lectius i institucions que treballen en el terreny del desenvolupament local i sostenible � és a dir, crear xarxes d`ajut mutu- en aquests sectors de població que es troben en situació d`exclusió social.
Aquesta via, sumada a moltes d`altres , pot ajudar a capgirar el procés de mort on ens porta la civilització del diner i així fluir un nou esperit: el de la immensa riquesa humana i espiritual dels milions de pobres del món.

El premi es concedir� anualment en el mes de gener, en la proximitat de la data de la mort de l`Abbé Pierre. Es tracta, doncs, també, d`un Memorial Abbé Pierre.

Les bases d� otorgament del premi són les que es detallen a continuació.

BASES

El reconeixement concedit enclou, junt amb �La Boina Abbe Pierre�, la quantitat de 10.000 � a més de l� import del viatge de la persona que vingui a recollir-lo , la qual exposar� més extensament l`activitat que la comunitat premiada porta a terme.

Candidats

El premi és concedir� sempre a col.lectivitats que estiguin realitzant algun projecte comunitari de solidaritat.

Presentació de les candidatures

Poden presentar candidats al premi totes aquelles persones o entitats que tinguin coneixement d`alguna experi�ncia de solidaritat duta a terme per algun col.lectiu, d`acord amb l`esperit i els requisits exposats en el text introductori adjunt. La presentació ha de fer-se per escrit explicant , en un m�xim de tres folis, l`activitat solid�ria realitzada.També ha de facilitar a la Fundació Abbé Pierre la forma de poder establir contacte directe amb l`entitat presentada. En aquesta convocat�ria, el període de presentació de candidatures és des del dia 1 d`octubre fins el dia 30 de novembre.

Jurat

Estar� format, en cada convocat�ria, per les persones que determini la Fundació Abbé Pierre. El jurat és reunir� per a pronunciar la seva decisió abans del dia 15 de desembre.

Lliurament

L`acte de lliurament del premi es celebrar� el dia 22 de gener, dia de l`aniversari de la mort de l� Abbé Pierre. Oportunament es notificar� el lloc i l�hora .


Premio

Entrega 2007

Premio

Entrega 2007

Premio

Entrega 2007